28.11.2019 - 02:23

A- A+

Gün Ortası - Türk Markalarına Turquality Teşvikleri | Dr. Salim Çam

Progroup YKB / Turquality Danışmanı Dr. Salim Çam, Ahu Orakçıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı Gün Ortası programına konuk olarak katıldı.