2021 yılı gelir ve yaşam koşulları raporu yayımlandı

gelir ve yaşam

TÜİK, 2021 yılı gelir ve yaşam koşulları raporunu yayımladı.

Resmi verilere göre gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge İstanbul, en düşük olduğu bölge ise Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli oldu.

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip %20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip %20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,2 ile İstanbul, 7,7 ile  Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)ve 7,2 ile Adana, Mersin oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti

İBBS 2. Düzey bölgelerinin her biri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %14,4 ile Adana, Mersin, %13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, %6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve %7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL oldu

Gelirin en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile İzmir bölgesi ve 46 bin 516 TL ile Ankara bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

Kaynak: Investing.com