2021’de Fransa merkezli girişimler toplam 11,7 milyar dolar yatırım aldı

2021 yılı Fransa girişimcilik ekosistemi için rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2019 ve 2020 yılları yatırımlarının nerdeyse toplamı kadar 2021 yılında yatırım yapıldı.

10 Milyar Dolar barajının aşıldığı ekosistemi StartupCentrum’un 2021 Fransa Girişimcilik Ekosistemi Raporu’ndaki veriler ışığında inceledik.

StartupCentrum’un French Tech ve TEB sponsorluğunda yayınladığı rapora göre 2021 yılında Fransa merkezli girişimler toplam 11,7 Milyar Dolar yatırım aldı. Raporda paylaşılan verilere göre 2020 yılında toplam 6,1 Milyar Dolar yatırım alan Fransız girişimler, 2021 yılında bu yatırım miktarını neredeyse 2’ye katladı. 2021 yılında 250 Milyon Dolar ve üzeri 8 yatırım gerçekleşti, bu girişimler toplamda 3,18 Milyar Dolar yatırım aldı. 2021 yılında dikkat çeken bir diğer yatırımlar ise 10-50 Milyon Dolar arasında olanlar işlemlerdir. 10-50 Milyon Dolar arasında 150 yatırım turunda toplam 3,21 Milyar Dolar yatırım aldı.

2020 yılında 953 girişim yatırım alırken 2021 yılında 932 girişim yatırım aldı. Geçtiğimiz yıl 10 yeni Unicorn (Unicorn: değerlemesi 1 Milyar Dolar’dan fazla olan girişimler) daha çıkartan Fransa ekosistemi, 2022 yılının ilk aylarında çıkarttığı yeni Unicorn’lar ile toplam 29 Unicorn’a ulaştı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı 2021 yılında 12,5 Milyon Dolar oldu. Fransa’da kişi başına düşen yatırım miktarı ise 174,1 Dolar oldu.

Yatırımların aşamaları incelendiğinde 2021’deki yatırımların %54.7’sinin tohum, %33,1’inin erken aşama ve %12,2’sinin ileri aşama olduğu görülüyor. Yatırım alan girişimlerin %56’sı ilk kez 2021 yılında yatırım aldı.

Rapora göre 2021 yılında en çok yatırım alan sektörler Finans (112), Sağlık (110), Ulaşım ve Yiyecek & İçecek (71’er girişim) oldu. En çok fonlanan sektör ise 2,2 Milyar Dolar ile Finans oldu. E-ticaret girişimleri 1,56 Milyar Dolar, Sağlık girişimleri ise toplamda 1,55 Milyar Dolar yatırım aldı.

Raporda Paris’in Fransa girişimcilik ekosistemindeki önemi net bir şekilde görülüyor.

2021 yılında yatırım alan 918 girişimin %66’sı Paris bölgesinde yer alıyor. Bu girişimler toplam 9,6 Milyar Dolar yatırım aldı ve toplam yatırımların %82’sini oluşturdu. Paris’in ardından Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde 75 girişim 619 Milyon Dolar yatırım aldı.

2021 yılında 1003 yatırımcının yatırım yaptığı Fransa ekosisteminde bu yatırımcıları %60’a yakını yabancı yatırımcı. Yatırımcıların %20’si ise ABD merkezliyken %25’i ise Avrupa’dan(Fransa hariç). Küçük bir not, yatırımcı verilerine Bireysel Yatırımcılar dahil edilmemiş.

Rapordan ilgi çekici olan bilgilerden birisi de yatırım alan girişimlerden 98’inin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik çalışıyor olması.

Türkiye girişimcilik ekosisteminde daha çok 2 kurucu ortaklı girişimlere rastlarken Fransa’da 1 kuruculu girişimlerin oranı %43,5 oldu. 918 girişimin toplam 1786 kurucu ortağı varken bu kurucu ortakların %9,9’u kadın girişimcilerden oluşuyor. En az 1 kadın kurucu ortağa sahip girişimlerin oranı ise %15,1.