2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi, harç tutarları ve istisnalar belirlendi

gelir vergisi

2024 yılından itibaren bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 58.46 artırılırken, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da bellirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 arttırıldı. 2023 yılında bin 1479 TL motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 TL, 3 bin 323 TL motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 TL olarak belirlendi.

Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

Pasaport ve ehliyet harçları da aynı oranda arttı. Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 TL, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 TL ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 TL olacak.

2024’te A sınıfı sürücü belgesi harcı bin 308,40 TL, B sınıfı sürücü belgesi harçları 3 bin 945,40 TL olarak belirlendi.

Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin TL’den 31 bin 692 TL’ye çıkarıldı.

Maktu damga vergisi tutarları da aynı oranda, yüzde 58,46 oranında artırıldı.

2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre yıllık satış tutarı 2 milyon TL’yi geçen mükellefler 2024 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da aynı oranda artış oldu. Fatura ve fiş vermeme cezası 3 bin 400 TL olurken, fatura düzenleme limiti 4 bin 400 TL’den 6 bin 900 TL’ye çıkarıldı.

-Vergi ve Harçlar-

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 56,48 artırıldı. 

Bir başka Tebliğ ile Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.

2024 yılında uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi belirlendi. 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin TL’den 110 bin TL’ye, ikinci dilimi 150 bin TL’den 230 bin TL’ye, üçüncü dilimi 370 bin TL’den 580 bin TL’ye, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin TL’den 3 milyon TL’ye çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde 550 bin TL olan üçüncü dilim 870 bin TL olarak uygulanacak. 

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da aynı seviyede arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 26 bin TL, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı 1 milyon 500 bin TL oldu.

Vergiden muaf esnaflığın limiti 700 bin TL’den 1 milyon 100 bin TL’ye çıktı.

Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarlar da güncellendi.