AB-İNGİLTERE TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİN KASIM ORTASINDA TAMAMLANMASI BEKLENMİYOR

Brexit
Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varılabilmesine yönelik müzakereler Londra’da devam ediyor.
Her iki taraftan kaynakların verdikleri bilgilere göre, müzakerelerin 31 Aralık’ta sona erecek geçiş dönemi içinde onay sürecinin tamamlanabilmesi için ifade edilen Kasım ortası hedefini yakalaması muhtemel değil. Londra’daki müzakerelerin haftasonuna kadar devam etmesinin beklendiğini ifade eden kaynaklar, müzakerelerde sağlanan ilerleme konusunda bu hafta AB üyelerinin Brüksel’deki daimi elçilerine bilgilendirme yapılmasının planlanmadığını da belirttiler. AB diplomatlarının verdikleri bilgiye göre, müzakereler daha önce kesilmez, çökmez ise AB üyelerinin daimi elçilerine 18 Kasım gibi bir bilgilendirme yapılması, taraflar arasında varılabilecek bir anlaşmanın  da gelecek hafta ortası gibi duyurulması bekleniyor.