AB KOMİSYONU, ÇİN’DEN ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ İTHALATINA ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇTI

AB Komisyonu, Çin’den yassı haddelenmiş alüminyum ürünleri  ithalatına anti-damping soruşturması açtığını duyurdu.
AB Resmi Gazetesi’nde yer alan duyuruya göre, soruşturmada Çin’den  bu ürünlerin dampingli ithal ediip edilmediği ve bu dampingli  ithalatın AB alüminyum sektörüne zarar verip vermediği araştırılacak