AB KONSEYİ İLE AB MÜZAKERECİLERİ 2021-27 BÜTÇESİ KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARDILAR

AB Konseyi ile AB hükümetleri müzakerecileri 2021-27 bütçesi  konusunda uzlaşmaya vardılar.

Taraflar arasında varılan anlaşla ile 1,8 trilyon dolarlık bütçe  teşvik adımlarının hayata geçmesinin önündeki ana eşik aşılmış oldu. Gelinen noktada bütçenin hayata geçmesi için hükümetlerin resmi  onayı beklenecek.