AB’DE SAĞLIK HARCAMALARI ARTIŞTA

AB’de 2007’de yüzde 38,7 olan sosyal koruma harcamalarının toplam harcamalardaki payı 2018’de yüzde 41,2’ye yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 28 (İngiltere dahil) ülkenin genel kamu harcamalarının 2018 yılına yönelik verilerini açıkladı. Buna göre, 2012’de yüzde 49,7 olan genel kamu harcamalarının birliğin GSYH içindeki payı 2018’de yüzde 46,7’ye geriledi.

Kamu harcamalarının GSYH’ye oranında en yüksek paya sosyal koruma ve sağlık sahip oldu. Sosyal koruma ve sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı 2018’de sırasıyla yüzde 19,2 ve yüzde 7 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal koruma yardımlarında en fazla paya yüzde 10,4 pay ile emekliler sahip olurken, yaşlılıkla ilgili sosyal koruma harcamaları en yüksek Yunanistan ve Finlandiya’da, en düşük ise İrlanda’da gerçekleşti.

Dış ilişkiler ve borç faiz ödemeleri gibi genel kamu hizmeti harcamalarının AB’nin GSYH’sine oranı yüzde 6, eğitimin oranı ise yüzde 4,6 oldu. Savunmanın payının ise sadece yüzde 1,2’de kalması dikkati çekti.

AB’de 2007’de yüzde 38,7 olan sosyal koruma harcamalarının toplam harcamalardaki payı 2018’de yüzde 41,2’ye yükseldi. Sağlık harcamalarının payı ise yüzde 14,3’ten yüzde 15’e çıktı.

2007-2018 döneminde “kamu düzeni ve güvenliği” ve “çevre koruma” konularında kamu harcamalarının toplam harcamalardaki payının sabit kalması da dikkati çekti.