ABD’NİN, MEKSİKA VE KANADA ARASINDAKİ ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde ABD, Meksika ve Kanada ile arasındaki serbest ticaret konusunda hazırladığı yeni anlaşma USMCA’yı tamamladı ve yürürlüğe koydu. ABD Başkanı Trump’ın, bir önceki serbest ticaret anlaşması için: “Yaptığımız en kötü anlaşma.” derken, yeni anlaşmadan: “Şuana kadar yaptığımız en önemli ticaret anlaşması olacak.” diye bahsetmesi dikkat çekti. Yeni anlaşmanın ise NAFTA’dan ayrıştığı bir kaç kilit nokta var.
Yeni anlaşmada ticarete konu olan araçların vergiden muaf olabilmesi için parçalarının en az %75’inin bu üç ülkeden birinde üretilmesini öngörüyor. NAFTA’da bu oran %62,5 idi. Diğer taraftan bu parçaların üretiminde çalışan işçilerin de, saatlik en az 16 dolar alması koşulu konarak, istihdamın artması hedefleniyor. Diğer bir konu iş kanunu. NAFTA’da iş kanunu konusunda gerekli düzenlemeler yapılmamış olduğundan şirketler, ucuz iş gücü bulunan Meksika’ya yönelmişti. Yeni anlaşma sayesinde ise ABD işçileri için adil bir rekabet ortamı sağlanacak.
Bir başka başlık, hayvansal gıda üreticilerine yönelik yapıldı. NAFTA’da üç ülke arasındaki hayvansal ürünler ve tarım ürünlerinin ticareti için vergiler sıfıra indirilmişti. Yeni serbest ticaret anlaşması USMCA’da ise gümrük vergilerinde değişikliğe gidilmezken, Kanada pazarına ABD hayvansal ürünlerinin erişimi kolaylaştırıldı. Böylelikle Kanada’nın ABD’ye ihracının önü açıldı.
Dijital Dönüşüm konusunda da düzenlemelerin yapıldığı yeni anlaşmada, ürettikleri herhangi bir içerikten dolayı ABD’li şirketler, Kanada ve Meksika’da dava edilemeyecek. Yeni düzenlemelerin direkt olarak istihdam olanakları yaratması beklenmezken düzenlemelerin, ABD’de sektörün gelişimine dolaylı yoldan destek olacağı düşünülüyor. Son olarak yeni anlaşma ile bölgesel çevre problemlerinin giderilmesi için 600 milyon dolarlık bir bütçe ayrılıyor. Böylelikle çevre kurallarını ihlal edenler engellenebilecek ve ticareti etkileyebilecek herhangi bir ihlal daha kolay tespit edilebilecek.