AĞBAL: PARA POLİTİKASI KARARLARI FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİĞİ KORUNARAK ALINACAKTIR

Ağbal, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi rejimini tüm  unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağını belirterek “Para  politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.”  dedi.


TCMB Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TCMB’nin  faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında bir sunum  yapıyor.Ağbal, sunumunda şunları söyledi:
“Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf  kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir  enflasyon oranını ifade etmektedir.


Kalıcı fiyat istikrarı  sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli  gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat  istikrarını sağlayarak yaparlar. Kalıcı fiyat istikrarı, yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde  artmasını, bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesini sağlar.”