AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME REHBERİ HAZIRLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan bilgilendirme rehberi hakkında bilgi verdi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehberde, mevcut durumla ilgili çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği, virüs belirtisi olması halinde yapılacak maddeler, Acil Eylem Planı hazırlanması gibi pek çok alanda önemli konuya yer verildiğini kaydeden Selçuk, rehberde “Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler”, “Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmeti Alanında Alınacak Tedbirler”, “Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde Alınacak Tedbirler” gibi bölümlerin yer aldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, tüm çalışanların ve çocukların koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi, kuruluşlarda çalışan personelin düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapılması, risk görülen çalışanlarla çocukların temas etmesinin engellenmesi ve bu durumda olan kişilerin hastaneye sevk edilmesi gibi konuların da rehberde yer aldığını aktardı.

Çocuklara ilişkin alınan önleyici tedbirler

Açıklamaya göre, rehberin “Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler” bölümünde, çocuklara ilişkin alınan önleyici tedbirler şöyle sıralandı:

” – Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerine ilk defa gelen çocukların 14 gün süreyle izolasyon kurallarına uygun şekilde konaklatılması sağlanacak.

– Yaş, algı düzeyi, engel durumu, gelişim özellikleri gibi durumlarına uygun olarak tüm çocuklara koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılacak, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verilecek.

– Kuruluşa yapılacak ziyaretlere ve çocukların kuruluştan ayrılmalarına izin verilmeyecek.

– Çocukların, koronavirus ile ilgili televizyon, radyo gibi yayınlara maruz kalmamalarına özen gösterilecek.

– Her bir çocuk için EBA sistemine giriş için uzaktan eğitim şifreleri alınarak, uzaktan eğitime devam edilmesi sağlanacak.

– Boş zamanlarda kuruluş ortamında daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından, çocuklara zeka oyunları veya fiziksel egzersizler yaptırılacak.”

Evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanındaki tedbirler

Rehberdeki, evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanında alınacak tedbirler kapsamında ise koruyucu ailelerin periyodik olarak yenilemeleri gereken sağlık raporları ileri bir tarihte talep edilecek.

Evlat edinme hizmetinde, acil durum olması halinde, meslek elemanı tarafından hane ziyaretinin koruyucu maske kullanılarak, hijyen ve temas hususlarına dikkat edilerek ve mümkün olduğu ölçüde kısa tutularak gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Rehberde, Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde alınması gereken tedbirler arasında da “müracaatçıların, şahsen başvuru yerine e-devlet üzerinden başvuru yapmaya teşvik edilmesi”, “acil vakalar ile değerlendirilmesi zorunlu görülen vakalar için yapılacak sosyal incelemelerde, mesleki personelin koruyucu maske, eldiven kullanarak hane ziyaretlerini yapması, görüşmelerin mümkün olduğu ölçüde açık ortamda gerçekleştirilmesinin sağlanması” sıralandı.

Rehberde, sürekli sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde olunması ve riskli durumlarda sağlık birimlerinin yönlendirmelerine uygun hareket edilmesi gerektiği de vurgulandı.