Alman şirketlerinin neredeyse yüzde 20’si enerji krizi nedeniyle üretimi azaltıyorlar

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Alman şirketlerinin neredeyse yüzde 20’sinin enerji krizi nedeniyle üretimlerini azaltmakta olduklarını bildirdi. 

DIHK 24 bin şirketin katılımı ile yaptığı anketin sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ankete katılan şirketlerin yüzde 14’ünün hızla artan enerji fiyatları karşısında üretimlerini kıstıklarını bildirdiklerini, sanayi şirketlerinin yüzde 17’sinin de üretimlerini kısmayı planladıklarını belirtti.

Enerji yoğun imalatçıların yüksek fiyatlardan en çok etkilenenler olduğuna dikkat çeken DIHK, kimya sektöründe üretim kısıntısına giden şirket oranının yüzde 27, cam, seramik ve taş işleme sektöründe bu oranın yüzde 30 olduğunu vurguladı.

Anket ayrca, her 12 şirketten birinin, yüzde 8, artan maliyetler nedeniyle üretimi kaydırmayı planladığını, bu oranın otomotiv sektöründe yüzde 17 olduğunu da gösterdi.

Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 60’i enerji maliyetlerindeki artışın büyük bölümünü tüketicilere yansıtmak istediklerini ifade ettiler.