Avrupa Merkez Bankasından ‘Finansal İstikrar Değerlendirme’ raporu

Avrupa Merkez Bankası, Kovid-19 Avrupa’da finansal sektörün, şirketlerin ve ülkelerin zayıf noktalarını büyük ölçüde artırdığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa’da finansal sektörün, şirketlerin ve ülkelerin zayıf noktalarını büyük ölçüde artırdığını bildirdi. ECB, borç seviyesi arttıkça ülkelerin gelecekte bir krizle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ECB, Avro Bölges’ne ilişkin “Finansal İstikrar Değerlendirme” raporunu yayımladı.

Raporda, Kovid-19’un yayılmasının, daha önce görülmemiş sosyal ve ekonomik bozulmayı tetiklediği ve salgının finansal sistemin direncini test ettiğine işaret edildi.

ECB raporunda, hükümetlerin, söz konusu salgının ekonomi üzerinde olumsuz etkisini azaltmak için zamanında harekete geçtiğine vurgu yapılarak, salgının uzun dönemli etkisi olarak, bazı ülkelerin borçlarını ödemekte zorlanabileceğine ve çok borçlu ülkelerin Avro Bölgesi’nden ayrılma riskini artıracağına işaret edildi.

Avrupa’da finansal sektörün, şirketlerin ve ülkelerin zayıf noktalarını büyük ölçüde artırdığına yer verilen raporda, borç seviyesi arttıkça ülkelerin gelecekte bir krizle karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, borçları yüksek olan şirketlerin, mevcut durumda zorlanacaklarına yer verilerek, çok düşük banka karlılığı ve gayrimenkul fiyatlarında artan düzeltme riski, finansal sistemde oynaklıklar arasında gösterildi.

Kovid-19’un ekonomik etkisine karşı, politika tepkilerinin, finansal sistemin ayakta kalmasına yardımcı olduğuna değinilen raporda, “Enfeksiyon oranları birçok ülkede azalmasına rağmen, Kovid-19’un ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisi gün ışığına çıktı. Avro Bölgesi, finansal istikrarında mevcut zayıf noktaları ortaya çıkardı. Ulusal veya Avrupa düzeyinde alınan tedbirlerin borç sürdürülebilirliğini korumak için yetersiz olduğu düşünülürse, piyasanın, paranın alım gücüne dair yeniden bir değerlendirmeye gitme riskini arttırabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bankaların düşük karlılık yanında daha fazla baskı ile karşı karşıya kaldığına yer verilen raporda, “Avro Bölgesi bankaları, geçmişe göre daha iyi sermaye ve likidite pozisyonları ile desteklenmektedir. Fakat bankaların önemli kayıplar ve karlılık üzerinde daha fazla baskı ile karşılaşmaları halen olasıdır. Bu gelişmeler, sektörde konsolidasyon ve yapısal değişim ihtiyacını vurgulamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, Kovid-19 salgınının, son yıllarda en sert ekonomik daralmalardan birine sebep olduğunu ve kapsamlı politika önlemlerinin finansal bir iflası önlediğini belirterek, “Ancak, finansal sistemimizin ekonomik toparlanmayı desteklemeye devam edebilmesi için salgının banka karlılığı beklentilerine etkisi ve orta vadeli kamu maliyesinin ele alınması gerekecek.” değerlendirmesinde bulundu.