Avrupa Parlamentosu, birlik bankalarına kripto varlık risklerine karşı daha fazla sermaye tutmayı zorunlu kılan düzenlemeyi kabul etti

Avrupa Parlamentosu salı günü yapılan oylamada, Avrupa’da geçerli olan kuralların, Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin, Basel 3 olarak bilinen bankacılık standartlarıyla uyumlu hale getirilmesine yönelik değişiklik paketini onayladı.

Söz konusu düzenleme, AB bankalarının kripto varlıkların yaratabileceği olası kayıplara karşı, daha fazla sermaye tutmasını da zorunlu hale getiren bir dizi yaptırımı içeriyor. Bu kapsamda bankalar, kripto para birimlerine ilişkin verdikleri hizmetleri ve maruz kalınabilecek olası riskleri açıklamakla yükümlü olacaklar.

AB maliye bakanları tarafından da onaylanması gereken düzenleme bankalara, değerlerinin tamamen sıfırlanmasına karşı önlem olarak kripto varlıklara yüzde 1.250 risk ağırlığı uygulama zorunluluğu getiriyor.

Denetim otoriteleri, bir bankanın sermayesinin ne kadarının kripto varlık risklerine maruz kalabileceği konusunda sınırlama getirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Düzenlemenin hayata geçmesi için oluşturulacak ortak metnin tüm üyeler tarafından da onaylanması gerekecek.

Kabul edilen düzenleme, 2021 yılında parlamentonun Finlandiyalı üyesi Ville Niisnisto (ViL NİNİSTO) tarafından hazırlanan ve sabit paralar gibi bir referans varlığa dayalı olan kripto paranın, referans varlıkla aynı risk ağırlığına sahip olması, desteklenmeyen kripto paranın ise yüzde 1.250 risk ağırlığına sahip olması gerektiğini öneren taslak metni dayanak alıyor.

Söz konusu taslak metne göre, bir kurumun desteklenmeyen bir kripto varlığa ilişkin maruz kalabileceği risk; sermaye, dağıtılmamış kâr ve yedek akçelerden oluşan ana sermayeyi tanımlayan TİER 1 sermayesinin yüzde 1’iyle sınırlanıyor.