BAŞKENTGAZ HALKA ARZININ BÜYÜKLÜĞÜ 1,7 MİLYAR TL OLDU

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 3-4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Halka arza aracılık yapan Garanti Yatırım Menkul Değerler’den KAP’a yapılan açıklamaya göre, Şirket’in 175.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,72 TL olarak gerçekleşti. Nihai sonuçlara göre 175.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.701.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Halka arz edilen 175.000.000 TL nominal değerli payların %36,0’sına denk gelen 63.000.000 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 46.926.413 TL nominal değerli 456.124.734,36 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %26,82’sine denk paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 175.000.000 TL nominal değerli payların %40,0’ına denk gelen 70.000.000 TL nominal değerli paylar Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 102.618.943 TL nominal değerli

997.456.125,96 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %58,64’üne denk paylar Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 175.000.000 TL nominal değerli payların %18,0’ine denk gelen 31.500.000 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 23.454.644 TL nominal değerli 227.979.139,68 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %13,40’ına denk paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 175.000.000 TL nominal değerli payların %6’sına denk gelen 10.500.000 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 2.000.000 TL nominal değerli 19.440.000,00 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %1,14’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal  Yatırımcılar’a satılmıştır.”