BM, Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na göre 2022’de ekonomik büyüme, önceki yıla oranla yüzde 2.4 gerileyecek

BM

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın yayınladığı küresel kalkınma ve ticaret eğilimlerine referans teşkil eden İstatistikler El Kitabı 2022 raporuna göre, küresel büyüme 2021’de gerçekleşen yüzde 5.7’lik büyümeden, yüzde 3.3’e gerileyecek.

Rapora göre hem mal ticareti, hem de hizmet ticaretinde yavaşlama öngörülürken; mal ticaretinin 2021’deki yüzde 26.5’lik artışın ardından bu yıl, yarıya yakın oranda yüzde 13.8’e inmesi bekleniyor. Ulaşım ve seyahati de içeren hizmet ihracatı büyümesinin ise yüzde 17.2’den, yüzde 14.6’ya daha düşük bir oranda gerilemesi öngörülüyor.

Raporda,akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükselttiği, gıda ve enerji gibi birincil emtia fiyatlarının 2021’de yüzde 55 arttığı ve büyümenin yüzde 22’sini yakıtların oluşturduğu kaydedildi.

Enflasyonda artış eğiliminin 2022’de de devam ettiği belirtilen raporda, Ağustos 2022’de son 30 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı, gelişmekte olan ülkelerin ticaret fazlasının artmasına karşın, ihracat çeşitlendirmesinin, bu ülkeler için halen sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

Rapora göre 2021’de yüzde 5.7 olan ortala büyümeye karşın, dünyanın en az gelişmiş 46 ülkesi aynı yıl ortalamanın da altında sadece yüzde 2’lik gerçek büyüme bildirebildi. Bu rakam aynı zamanda Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kakınma Gündemi’ne göre kutsal kabul edilen kişi başına yıllık yüzde 7 olan büyüme hedefininin de çok altında bir orana işaret ediyor.,

Öte yandan rapor, Ekonomik büyüme 1980’lerin sonlarından itibaren sürekli düşüş göstermesine karşın, Kasım 2022 itibariyle dünya nüfusu 8 milyar kişiye ulaştı. Bunun sonucu olarak da küresel bağımlılık oranlarında artış yaşandı. Buna göre halen her 100 çalışana, 54 bağımlı çocuk ve yaşlı düşüyor. Bu oran Afrika’da ise yüzde 72 ile en yüksek seviyeye ulaşıyor.