Bolat: Büyümenin talep bileşenleri daha dengeli bir yapıya döndü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir sürekli büyüdüğünü, 2023 yılında Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde %4,5 oranında büyüme kaydedildiğine değinerek, “Ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızı artırma, rekabet gücümüzü yükseltme ve ülkemizi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirme amacıyla çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz.” dedi.

Bolat, X’ten yaptığı GSYH verisi ile ilgili açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının birinci çeyreğinde %4, ikinci çeyreğinde %3,9, üçüncü çeyreğinde %6,1 ve son çeyreğinde %4 oranında büyüdüğünü ve böylece Türkiye ekonomisinde son 14 çeyrektir büyümenin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Bolat açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisi son 14 çeyrektir sürekli büyüyor. 2023 yılında Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde %4,5 oranında büyüme kaydedildi.

2023 yılında Türkiye ekonomisi, 27 üyeli Avrupa Birliği ülkesi arasında birinci sırada yer alıyor, 37 üyesi olan OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer alıyor.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tarihte ilk kez 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaştı ve kişi başına gelir %23 artış ile 13 bin 110 dolara yükselmiştir.

2023 yılında Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde %4,5 oranında büyüme kaydedilmiştir. Bu büyüme performansı ile ülkemiz verisi 27 üyeli Avrupa Birliği ülkesi arasında birinci sırada, 37 üyesi olan 37 üyeli OECD ülkeleri arasında ise ikinci sıradadır.

2023 yılında Türkiye ekonomisinde ilk defa 1 trilyon dolar eşiği aşılmış ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tarihte ilk kez 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece ülkemizde kişi başına milli gelir %23 oranında artış ile 13 bin 110 dolara yükselmiştir.

2023 yılında yatırımların büyümeye katkısı artarak devam etmiştir. Ayrıca, yılın ikinci yarısından itibaren mal ve hizmet ihracatındaki artışların etkisi ile büyümenin talep bileşenleri daha dengeli bir yapıya dönmüş, ve mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı olumlu gerçekleşmiştir. Büyümeye ilişkin veriler; üretim, istihdam, yatırım, ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturduğumuz Hükümet Programının olumlu sonuçlarını göstermektedir.

2024 yılında mal ve hizmet ihracatında sağlanacak artışlar ile mal ve hizmet ithalatında düşüşler neticesinde, dış ticaretin ekonomik büyümeye olumlu katkı vermesi beklenmektedir. Dış ticaretin desteklediği ekonomik büyüme ile bir taraftan üretim artışının ve istihdamın sürdürülmesi sağlanırken, diğer taraftan iç talebin enflasyon üzerindeki etkisi zayıflamaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızı artırma, rekabet gücümüzü yükseltme ve ülkemizi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirme amacıyla çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. “

(Kaynak: Foreks Haber)