Borsa İstanbul, gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerinde kıymetli madenler aracı kuruluşlarına üye bazında aylık kota uygulayacak

bist 100 borsa istanbul

Borsa İstanbul, gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerinde kıymetli madenler aracı kuruluşlarına üye bazında aylık kota uygulayacak.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci fıkrasının (b) bendi, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’in 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası çerçevesinde, 07.08.2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Bakanlığın ikinci bir kararına kadar aylık kota uygulanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere veya ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere “bedelsiz” ödeme şekliyle gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile bankaların yurt dışında sahip oldukları altının yurt içine getirilmesine ilişkin ithalat işlemleri hariç olmak üzere, gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerine 07.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kıymetli madenler aracı kuruluşlarına üye bazında aylık kota uygulanacaktır.” denildi.