Borsa İstanbul’da, ‘Girişim Sermayesi” pazarı oluşturuldu

borsa istanbul viop

Şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması için Borsa İstanbul’da ‘Girişim Sermayesi Pazarı’oluşturuldu.

Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olanbu pazar ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımıyoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebileceklerdir.

Şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihraçedeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacaktır.

Bu paylar Girişim SermayesiPazarında sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecektir.Şirket, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası veBorsa mevzuatına tâbi olacaktır. Böylece bu pazarda işlem görmek, kurumsal yatırımcılarında desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır. Gerekli kurumsallaşmaadımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazırhale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabileceklerdir. Bu pazarsayesinde şirketler daha erken finansman imkânı bulmuş, büyümelerini vekurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaklardır.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 500’ü aştı

2021 yılının başında 394 olan Borsada işlem gören şirket sayısı bugün 501 oldu.