CARİ İŞLEMLER AÇIĞI ARALIKTA 3,21 MİLYAR DOLAR OLDU

Dolar TL

Cari işlemler açığı, 2019 yılının Aralık ayına göre 473 milyon ABD  doları artarak 3 milyar 210 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.


Foreks anketinde beklenti 3,45 milyar dolar açık olacağı yönündeydi.Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36.724 milyon ABD  doları oldu. Foreks anketinde beklenti 39,0 milyar dolar seviyesinde oluşmuştu.


Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1.163  milyon ABD doları azalarak 644 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir  dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon ABD doları azalarak 80  milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Aralık  ayında 1.579 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 940 milyon ABD  doları fazla vermiştir.


Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı  ayına göre 329 milyon ABD doları azalarak 3.344 milyon ABD dolarına  gerilemiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net  gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 495 milyon ABD doları tutarında  azalarak 617 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı  ayına göre 529 milyon ABD doları azalarak 590 milyon ABD doları olarak  gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 836 milyon ABD  doları olarak gerçekleşmiştir.Portföy yatırımları 5.209 milyon ABD doları tutarında net giriş  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 269 milyon ABD doları ve devlet  iç borçlanma senetleri piyasasında 1.997 milyon ABD doları net alış  yaptığı görülmektedir.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 722 milyon ABD doları ve 2.255 milyon ABD  doları net borçlanma yapmışken, diğer sektörler 5 milyon ABD doları  tutarında net geri ödeme gerçekleştirmiştir.


Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.182 milyon ABD doları  net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki  mevduatları 425 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.


Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak  bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 559 milyon ABD doları, 129 milyon ABD doları ve 604 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervlerde bu ayda 6.734 milyon ABD doları net artış  gözlenmiştir.

Yıl Sonu Güncellemeleri

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları  kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2016 yılından itibaren  ikincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve  diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler  yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda  sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “NetHata ve Noksan” kalemini etkilemiştir.


Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2016  yılında 181milyon ABD doları, 2017 yılında 71 milyon ABD doları, 2018  yılında 147 milyon ABD doları, 2019 yılında 341 milyon ABD doları ve 2020 yılının Ocak-Kasım dönemi için 1.152 milyon ABD doları  güncellenmiştir.”