Cari işlemler hesabı eylül ayında 2,97 milyar dolar açık verdi

dolar endeksi

TCMB verilerine göre, 2021 yılı Eylül ayında 2.719 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı, 2022 Eylül ayında bu ayda 2.966 milyon ABD doları açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 39.164 milyon ABD doları oldu.

TCMB’nin yaptığı ödemeler dengesi açıklaması şöyle:

“Bir önceki yılın Eylül ayında 2.719 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 2.966 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 39.164 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.971 milyon ABD doları artarak 8.097 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 6.656 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 6.807 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.324 milyon ABD doları artarak 6.083 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Bu kalem altında seyahat* kaleminden kaynaklanan net gelirler, 743 milyon ABD doları artarak 4.558 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 12 milyon ABD doları azalarak 947 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Bir önceki yılın Eylül ayında 45 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 5 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 488 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 3.373 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 522 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 2.500 milyon ABD doları ve 1.132 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.111 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 380 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 349 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 729 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 107 milyon ABD doları ve 250 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 336 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1.656 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.