CARİ İŞLEMLER HESABI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 31,1 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Cari işlemler hesabı Ocak-Ekim döneminde 31,1 milyar dolar açık verdi.

Bir önceki yılın Ekim ayında 2 milyar 737 milyon ABD doları fazla  veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon ABD doları açık  gerçekleşti. Foreks anketinde beklenti 155 milyon dolar açık olacağı  yönündeydi.


Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda on iki  aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon ABD doları oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir  önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon ABD doları artarak 1.267  milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi* kaynaklı net  girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.891 milyon ABD doları  azalarak 1.576 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.


Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ekim  ayında 6.533 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 2.929 milyon ABD doları fazla vermiştir.


Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net  gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.931 milyon ABD doları  tutarında azalarak 1.335 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın  aynı ayına göre 488 milyon ABD doları azalarak 613 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı  ayına göre 93 milyon ABD doları azalarak 31 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon ABD  doları olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 2.895 milyon ABD doları tutarında net giriş  kaydetmiştir.Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin  hisse senedi piyasasında 146 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma  senetleri piyasasında 270 milyon ABD doları net satış yaptığı  görülmektedir.


Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve  diğer sektörler sırasıyla 50 milyon ABD doları ve 650 milyon ABD  doları net borçlanma yapmışken, Genel Hükümet de 2.500 milyon ABD  doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.121 milyon ABD doları  net azalış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.


Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak  bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1.995 milyon ABD doları ve 52 milyon ABD doları net  geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 534 milyon ABD doları  net kullanım gerçekleştirmiştir.


Resmi rezervlerde bu ayda 4.183 milyon ABD doları net artış  gözlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 25.11.2020  tarihinde yayımlanan “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2019” bülteni çerçevesinde Ödemeler Dengesi İstatistikleri revize  edilmiştir.”