ÇİN’İN 5G BAZ İSTASYONLARI YARIM MİLYONU AŞTI

Çin, 13. Beş Yıllık Plan’ı kapsamında 500 binden fazla 5G baz istasyonu kurulduğunu açıkladı.

Çin, 13. Beş Yıllık Plan (2016-2020) döneminde 500 binden fazla 5G baz istasyonu kurdu. Kurulan baz istasyonlarının yanı sıra henüz şebekeye bağlanmayan yerlerdeki alt yapı çalışmaları da sürüyor.

Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, 5G kullanıcılarının sayısındaki artışa bağlı olarak 5G şebekesine bağlı aygıt sayısının da 100 milyonu aştığını duyurdu.

Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı sözcüsü Li Ying, Çin’deki 5G uygulamalarının sürekli geliştirildiğini tıbbi tedavi, medya ve ulaşım gibi alanları da artık kapsadığını açıkladı.

Çin, istasyon inşası yoluyla 5G kullanımının gelişmesine uygun bir model yaratmış olup enformasyon tüketiminin gelişmesini de teşvik eden politikalara öncelik veriyor.

Çin, 13. Beş Yıllık Plan dönemi içinde 5G teknolojisine ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetini hızlandırmak için sağlam temeller atmayı hedefleyen bir dizi önlemi uygulamaya koydu. Bunlar, altyapı şebekesine bağlı tesisatın geliştirilmesine ve inşasına yönelik çabalar çerçevesinde gerçekleştirildi.