Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi sunumu yaptı

Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi sunumu yaptı.

Oktay, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3,5 olarak öngörüldüğünü söyledi. Oktay’ın açıkladığı rakamlara göre 2023 yılında bütçe açığının 659,5 milyar TL olması bekleniyor.

Oktay, sunumunda şunları söyledi:

“2023 yılı bütçesi hazırlıkları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon direktifleriyle; Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümü; tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmaya hazırdır.

2023 yılı bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 21’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından hazırlanan 5’inci bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, Türkiye yüzyılının bir kilometre taşı olacaktır.

100’üncü yılın bütçesi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır.

2023 bütçe kanun teklifimizi vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak şekilde adil ve sosyal bir anlayışla hazırladık.

Aynı zamanda bütçenin program dağılımına baktığımızda; inovasyonun, teknolojinin ve durmadan ilerleyen Türkiye’nin bütçesi olduğunu görüyoruz.

Sosyal bir yapıya sahip olan bütçe teklifimiz; toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler barındırmaktadır.

Emeğin, refahın, istikrarın ve oyun kurucu Türkiye’nin bütçesi olan bu teklifin Türkiye yüzyılının sıçrama zemini olacağı inancıyla; insanımızın işini, aşını ve geleceğini güvence altına almaya devam edeceğiz.

Hâlihazırda büyüme oranlarımızdan ihracat ve istihdam rekorlarına kadar pek çok gösterge, Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır.

2022 yılının ilk yarısı itibariyle canlı iç ve dış talebe bağlı olarak, sanayi sektörü öncülüğünde güçlü büyüme sürecimiz devam etmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya rağmen yıl genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Ekonomimizin 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışması beklenmektedir.

Güçlü ekonomik aktivitenin ve dış talebin istihdam oluşturma kapasitesi üzerinde olumlu etkileriyle istihdamımız; 2021 yılının ikinci çeyreğinde salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştır.

2022 yılının ilk yarısı itibariyle güçlü istihdam artışımızın işgücüne katılımdaki artışı aşmasıyla işsizlik oranı da azalmaya devam etmiştir.

2022 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarı ile, istihdamdaki yıllık artışın 1,9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10,8’e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 10,4’lere düşmesi hedeflenmektedir.

Uygulamaya koyduğumuz politikalar neticesinde, küresel iktisadi faaliyetin zayıfladığı bir dönemde ihracatımız da yüksek bir performans sergilemiştir.

2021 yılında hızla artan ihracatımız 225,2 milyar dolarla Orta Vadeli Program hedeflerimizi aşmıştır.

Jeopolitik gerilimler ve küresel resesyon beklentilerine rağmen 2022 yılında da ihracatımız tarihi rekorlar kırmaya devam etmektedir.

Yıllıklandırılmış ihracat Eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.

2022 yıl genelinde OVP’de belirlediğimiz 255 milyar dolar ihracat hedefimizin ve 2023 yılı için 265 milyar dolarlık ihracat hedefimizin aşılması için yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi küresel ticaretteki yeni gelişmelerle uyumlu olarak çalışmalarımızı proaktif bir şekilde sürdürmekteyiz.

Tüm dünyada salgından oldukça olumsuz etkilenen seyahat gelirleri ise, Rusya-Ukrayna savaşının turizm sektörü üzerinde oluşturduğu baskıya rağmen, hükümetimizin destek ve politikalarının etkisiyle cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağlamıştır.

Bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz.

Böylece, küresel enerji fiyatlarında rekor seviyelerde artışın olumsuz etkilediği ithalat ve cari işlemler dengesinde de önümüzdeki dönemde iyileşme bekliyoruz.

2022 yılında yüksek büyüme sağlarken enerji hariç cari fazlamızda da artış kaydetmiş durumdayız.

Enerji alanında ithal bağımlılığını azaltmaya yönelik attığımız adımların ve diplomatik girişimlerimizin cari dengeye olumlu yansımalarıyla da inşallah daha da net bir şekilde görülebilecektir.

Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikaları da hayata geçiriyoruz.

Bunların yanında, hastaneler, otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, enerji ve savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı, içinde bulunduğumuz bütçe döneminde hayata geçirdik; ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu başarıda maliye politikamızı güçlü bir biçimde kullanıyor olmamız önemli ölçüde etkili olmaktadır.

Hazırlanan bütçe teklifi; kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretlerimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır.

Enerjiden tarıma, sanayiden savunma sektörüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda somut ve dinamik politikaları, bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 225 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir.

Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 3,5 olarak öngörülmektedir.

2023 Yılı Bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyledir:

Personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira,

Mal ve hizmet alım giderleri 318,7 milyar,

Cari transferler 1 trilyon 682 milyar,

Sermaye giderleri 315,8 milyar,

Sermaye transferleri 37,3 milyar,

Borç verme giderleri 359,2 milyar,

Yedek ödenekler 88,2 milyar,

Faiz giderleri 565,6 milyar lira.”