Dış ticaret açığı ağustos ayında %23.1 azaldı

dış ticaret açığı

Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %1.6 arttı, ithalat %6.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1.6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat %6.9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat %0.4 azalırken, ithalat %3.4 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat %3.4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %0.7, ithalat %0.9 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ağustos ayında %0.7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan, 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %0.9 artarak 21 milyar 454 milyon dolardan, 21 milyar 655 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0.8 artarak 41 milyar 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91.1 oldu. 

Dış ticaret açığı Ağustos ayında %23.1 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %23.1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan, 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında %65.4 iken, 2023 Ağustos ayında %71.4’e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde %11.9 arttı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %11.9 artarak 73 milyar 535 milyon dolardan, 82 milyar 304 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ağustos döneminde %69.2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66.7’ye geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94.7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3.4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1.4 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3.5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %71.4 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ağustos ayında ara mallarının payı %71.4, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %13.7 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı %73,8, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %12.3 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 323 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 91 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 63 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28.4’ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 14 milyar 159 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 810 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 99 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 20 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 7 milyar 738 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29.0’ını oluşturdu.  

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin’den yapılan ithalat 3 milyar 829 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 339 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 555 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 988 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 449 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43.5’ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 31 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 30 milyar 670 milyon dolar ile Çin, 18 milyar 833 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 698 milyon dolar ile İsviçre, 10 milyar 591 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43.5’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %4.4 artarken, ithalat %4.2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1.9 artarken, ithalat %7.0 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3.7 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94.7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3.7’dir. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94.5’tir. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3.6’dır.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9.7’dir. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80.4’tür. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10.2’dir.  

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ağustos ayında 19 milyar 438 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %0.2 azalarak 19 milyar 438 milyon dolar, ithalat %7.9 azalarak 28 milyar 303 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %21.3 azalarak 11 milyar 266 milyon dolardan, 8 milyar 864 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında %63.4 iken, 2023 Ağustos ayında %68.7’ye yükseldi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 149 milyar 800 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.9 azalarak 149 milyar 800 milyon dolar, ithalat %2.5 artarak 231 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %14.3 artarak 71 milyar 154 milyon dolardan, 81 milyar 359 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ağustos döneminde %68.4 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64.8’e geriledi.