Dış ticaret açığı temmuz ayında %14.2 arttı

dış ticaret açığı

Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %8.3, ithalat %10.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK9 tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8.3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat %10.5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat %0.7 azalırken, ithalat %5.0 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat %5.0 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %9.9, ithalat %24.1 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Temmuz ayında %9.9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan, 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %24.1 artarak 19 milyar 761 milyon dolardan, 24 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %17.6 artarak 43 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %75.4 oldu. 

Dış ticaret açığı Temmuz ayında %14.2 arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14.2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında %63.4 iken, 2023 Temmuz ayında %62.2’ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde %18.1 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %18.1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde %69.8 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66.1’e geriledi.

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %92.9 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %92.9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %5.0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1.6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94.4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3.5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1.5 oldu.

Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %69.5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Temmuz ayında ara mallarının payı %69.5, sermaye mallarının payı %15.9 ve tüketim mallarının payı %14.6 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %74.1, sermaye mallarının payı %13.7 ve tüketim mallarının payı %12.1 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD,  978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,0’ını oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 378 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 489 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 265 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 958 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 648 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29.1’ini oluşturdu.  

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 650 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 458 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %46,9’unu oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 28 milyar 384 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 26 milyar 841 milyon dolar ile Çin, 16 milyar 278 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 249 milyon dolar ile İsviçre, 9 milyar 145 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43.8’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4.5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %4.5 azalırken, ithalat %11.9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1.1 azalırken, ithalat %2.4 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3.4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92.9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3.4’tür. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94.4’tür. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3.6’dır.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84.7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10.6’dır. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79.8’dir. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10.3’tür.  


Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Temmuz ayında 18 milyar 198 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %7.2 artarak 18 milyar 198 milyon dolar, ithalat %11.6 artarak 29 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı %19.3 artarak 9 milyar 628 milyon dolardan, 11 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında %63.8 iken, 2023 Temmuz ayında %61.3’e geriledi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 130 milyar 471 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.2 azalarak 130 milyar 471 milyon dolar, ithalat %4.2 artarak 202 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %20.9 artarak 59 milyar 888 milyon dolardan, 72 milyar 387 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde %69.2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64.3’e geriledi.