Dış ticaret organizasyonları Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi için yabancı ülkelerden Türkiye’ye, Türkiye’den de yurt dışına gerçekleştirilecek ziyaretler Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre, dünya ticareti, ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği küresel ölçekte pazara giriş stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek uluslararası ticarette pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçiyor.

Bu dönemin özellikleri ve Türkiye’nin 2023 vizyonu, ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesini zorunlu kılıyor.

Bu doğrultuda, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi amacıyla yabancı ülkelerden Türkiye’ye, Türkiye’den de yurt dışına gerçekleştirilecek ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş insanı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkarlar odaları ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca yapılacak organizasyonlar, gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ticaret Bakanlığına bilgi verilecek ve bunlar bakanlığın koordinasyonunda yapılacak.