DTÖ Amerika’yı haklı buldu

Dünya Ticaret Örgütü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak Türkiye’nin ABD ürünlerine uyguladığı ek vergileri iptal etmesi gerektiğine karar verdi.

DW’nin haberine göre, DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması paneli tarafından bugün açıklanan kararda, Türkiye’nin uyguladığı ek gümrük vergilerinin DTÖ’nün kurucu belgesi 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) 1’inci ve 2’nci maddeleri ile bağdaşmadığı belirtildi. Raporda, DTÖ politikası ile bağdaşmayan tedbirlerin Türkiye’nin GATT çerçevesindeki yükümlülükleri ile uyumlu hale getirilmesi tavsiye edildi.

ABD, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergisine misilleme yapan, aralarında Türkiye’nin bulunduğu ülkeleri Temmuz 2018’de DTÖ’ye şikayet ederek DTÖ kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.