DÜNYA BANKASI: GLOBAL TOPARLANMA GÜÇLÜ ANCAK İSTİKRARSIZ

Dünya Bankası global ekonominin büyük ölçüde birkaç gelişmiş, büyük ekonominin güçlü toparlanmasına bağlı olarak 2021 yılında pandemiden önceki 80 yılın en hızlı büyümesini göstermesinin beklendiğini bildirdi.

2021 yılında küresel ekonomisin yüzde 5,6 büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, ancak çok sayıda gelişmekte ve kalkınmakta olan ekonomininKovid-19 salgını ve artçı etkileri ile mücadele etmeye devam ettiğini ortamda güçlü toparlanmanın istikrarsız olduğunu da vurguladı.

Dünya Bankası bugün yayınladığı “Haziran 2021 Global Ekonomik Görünümler” raporunda, toparlanmaya rağmen küresel GSYH’nın bu yılın sonunda hala pandemi öncesinin yüzde 2 civarında altında olacağını da öngördü.

Kişi başına milli gelir kayıplarının gelişmekte ve kalkınmakta olan ekonomilerin üçte ikisinde 2022’ye kadar ortadan kalkmayacağını belirten Dünya Bankası, yoksulluğun azaltılması alanında sağlanmış olan ilerlemenin aşılamada geride kalan düşük gelirli ekonomilerde pandeminin etkileri tarafından geri alınacağını da vurguladı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı değerlendirmede, “Global toparlanmadan memnuniyet yaratan işaretler gelse de, pandemi dünya genelinde kalkınmakta olan ülkelerdeki insanların üzerine yoksulluk ve eşitsizliği yıkmakta. Küresel olarak koordineli çabalar, aşı dağıtımının hızlandırılması ve borç rahatlatması özellikle düşük gelirli ülkeler için zaruri. Sağlğk krizi hafifledikçe, politika yapıcıların bir taraftan makroekonomik istikrarı korurken, diğer taraftan pandeminin kalıcı etkilerini düzeltmeleri ve yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı büyümeyi ateşlemeleri gerekecek” diye konuştu.

“Haziran 2021 Global Ekonomik Görünümler” raporuna göre ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,8 büyümesini bekleniyor. Gelişmekte olan piyasa ve kalkınmakta olan ekonomilerin bu yıl yüzde 6 büyümesini bekleyen Dünya Bankası, Çin dışarıda bırakıldığında ise bu grupta büyümenin yüzde

4,4 civarında olacağını öngördü.

Gelişmekte olan piyasa ve kalkınmakta olan ekonomilerin 2022 yılında yüzde 4,7 büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, bu kazanımlara rağmen 2022’de GSYH’nin hala pandemi öncesi projeksiyonların yüzde 4,1 altında kalacağını da belirtti.

Dünya Bankası, Nisan ayında yayınladığı Türkiye raporunda olduğu gibi bugünkü raporunda da Türk ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022 yılında yüzde 4,5 ve 2023 yılında yüzde 4,5 büyüyeceği tahminini sürdürdü

Düşük gelirli ekonomilerde bu yıl büyümenin son 20 yılın en yavaşı olacağına işaret eden Dünya Bankası, 2021 yılında yüzde 2,9 olacağını tahmin ettiği büyümenin 2022’de yüzde 4,7’ye toparlanacağını, ancak 2022’de pandemi öncesi projeksiyonların yüzde 4,9 altında kalacağını da vurguladı.