DÜNYA EKONOMİK FORUMU MESLEKLERİN GELECEĞİ RAPORUNU YAYINLADI

dünya ekonomik forumu

Dünya Ekonomik Forumu’nun Mesleklerin Geleceği raporuna göre, insanlar ve makineler arasındaki boşluğu dolduran rollere olan talep arttıkça, yarının işleri büyük ölçüde dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşan STEM (Fen,Teknoloji,Mühendislik,Matematik) konularının iyi bir şekilde kavranmasına bağlı olacak.

Rapora göre, 2025 yılına kadar 85 milyon iş artan otomasyon nedeniyle yok olurken; insanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki yeni iş bölümüne daha çok uyarlanmış yaklaşık 97 milyon yeni iş rolü ortaya çıkabilir.

Talebi artan iş rolleri arasında veri analistleri, bilim insanları, robot mühendisleri, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları yer alıyor.

Matematik ve fen bilimleri öğrenmenin yanı sıra, aktif öğrenme, yaratıcılık, analitik düşünme ve problem çözme gibi becerilerin de bu rolleri yerine getirmek için çok önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Bu proje, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ortak yürütülmektedir.

OECD Genel Sekreteri Angel Guria:
“Doğru bilgi ve becerilere sahip olanlar için dijitalleşme ve küreselleşme özgürleştirici ve heyecan vericiyken; yeterince hazırlıklı olmayanlar için bu eğilimler savunmasız ve güvensiz bir çalışma alanı, daha az beklentiye sahip bir gelecek anlamına gelebilir. “

Asya, PISA’nın 15 yaşındakiler için üç yılda bir yapılan küresel matematik ve bilim testinde, 2018’de Çin ve Singapur birinci ve ikinci sırada yer aldı.