EBRD, 2023’te Türkiye’ye rekor düzeyde 2.5 milyar euro yatırım gerçekleştirdi

EBRD

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) geçen yıl Türkiye’deki yatırımlarının 2.5 milyar euroyla rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

EBRD’den yapılan açıklamada, Bankanın Türkiye’de 2022 ve 2021’deki yatırımlarının sırasıyla 1.63 milyar ve 2 milyar euro olduğu belirtildi.

Bankanın Türkiye’de şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toparlanma ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt verildiği belirtilen açıklamada, toparlanma yatırımları dahil olmak üzere 2023’teki toplam yatırım hacminin 2.48 milyar avroyla rekor seviyeye ulaştığı bilgisi verildi.

Açıklamada, EBRD’nin deprem bölgesi ekonomisinin toparlanması, yeniden inşası ve yeniden entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan çok yıllı 1.5 milyar euroluk yatırım planı oluşturduğu bildirilerek, “Plan, etkilenen işletmeler ve bireyler için finansal fırsatları genişletmek üzere yerel ortak bankalar aracılığıyla uygulamaya konulan 600 milyon avroluk Afet Müdahale Çerçevesi’ne ek olarak altyapı yatırımlarını ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için özel sektör desteğini de içeriyor.” ifadesi kullanıldı.

Planın bir parçası olarak bölgeye 800 milyon avronun üzerinde kaynak sağlandığı belirtilen açıklamada, bunun EBRD’nin 2023’te Türkiye’ye yaptığı yatırımların yüzde 30’undan fazlasını oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, EBRD’nin Türkiye’deki yatırımlarında ayrıca yeşil ve kapsayıcı projelerin öne çıktığına işaret edilerek, Türkiye’nin 2023’te EBRD’nin yatırım yaptığı tüm ekonomiler arasında en yüksek yatırım hacmini alan ülke olduğu belirtildi.

EBRD’nin geçen yıl Türkiye’de 48 projeyi finanse ettiği kaydedilen açıklamada, yatırımların yüzde 91’inin ülkenin özel sektörüne sağlandığı, yaklaşık yüzde 58’inin yeşil ekonomiye geçişe katkıda bulunduğu ve projelerin yüzde 60’ının toplumsal cinsiyet bileşenleri içerdiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, depremlerin yol açtığı hasarın büyüklüğü göz önüne alındığında 2023’ün Türkiye ve halkı için çok zorlu bir yıl olduğunu ifade etti.

EBRD’nin ülkeye olan bağlılığını sürdürdüğünü ve olağan önceliklerini korumanın yanı sıra etkilenen kapsamlı bir deprem müdahale planını uygulamaya koymakta hızlı davrandığını vurgulayan Tuerkner, “Yapılması gereken daha çok şey var ve Banka önümüzdeki yıllarda da yeniden yapılanma çabalarına ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmeye hazır.” dedi.

Tuerkner, EBRD’nin Türkiye’de yeşil ve ekonomik kapsayıcılık odaklı girişimlerinin 2023’teki yatırımların rekor seviyeye ulaşmasında ivme yarattığını belirterek, “Bu yıl aynı zamanda ülkedeki yeşil ve toplumsal cinsiyetle ilgili projeler için de önemli bir yıl oldu. EBRD, Türkiye’nin daha yeşil, daha dirençli ve daha kapsayıcı bir ekonomiye doğru yolculuğunda kilit bir destekçi oldu ve olmaya devam edecek.” ifadesini kullandı.

EBRD, 2009’dan beri Türkiye’de 439 projeye 19 milyar euronun üzerinde yatırım yaptı. Yatırımların yüzde 93’ünü özel sektör oluşturdu.