ECB anketinde enflasyon beklentileri artış gösterdi

ECB emlak piyasası

Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketinde tüketici enflasyonuna ilişkin beklentiler önemli ölçüde artış gösterdi.

ECB’nin Mart ayı anket sonuçlarına göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin medyan tüketici fiyatları beklentisi yüzde 4,6’dan yüzde 5,0’e çıktı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik, anketin başladığı Nisan 2020’den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Ankette gelecek 3 yıla ilişkin medyan beklenti yüzde 2,4’ten yüzde 2,9’a yükseldi.

Tüketici gelir ve harcamaları

Tüketiciler, nominal gelirlerinin önümüzdeki 12 ayda yüzed 1,3 artmasını bekliyorlar. Şubat ayında oranı yüzde 1,2 seviyeasinde bulunuyordu.

Beklenen nominal gelir artışı yaşlı tüketiciler (55 yaş ve üstü) için düşerken, genç tüketiciler (18-34 yaş) için arttı. Önceki 12 ayda nominal harcama büyümesi algısı, Şubat ayındaki yüzde 6,6’dan yüzde 7,1’e yükseldi.

Gelecek 12 aydaki nominal harcama büyümesi beklentileri Şubat ayındaki yüzde 3,9’dan yüzde 4,1’e yükseldi. Nominal harcamaya ilişkin algı ve beklentilerdeki gelişmeler, gelir ve yaş grupları arasında büyük ölçüde uyumlu kaldı.

İş gücü piyasası ve ekonomik büyüme

Önümüzdeki 12 aya ilişkin GSYH beklentileri, Şubat ayındaki yüzde -0,9’dan yüzde -1,0’e hafif bir düşüş gösterdi.

Ekonomik büyümeye yönelik bu düşük beklentilere paralel olarak, 12 ay sonrasına ilişkin işsizlik oranı beklentileri de Şubat ayındaki yüzde 11,5’ten yüzde 11,7’ye yükseldi.

Tüketiciler, gelecekteki işsizlik oranının algılanan mevcut işsizlik oranından (%11,3) daha yüksek olmasını beklemeye devam etti. En düşük gelirli dilim, en yüksek beklenen ve algılanan işsizlik oranlarını bildirdi.

Tüketiciler, önümüzdeki 12 ayda evlerinin fiyatının yüzde 2,7 artmasını bekliyorlar.