EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

Tüik: Ekonomik güven endeksi Eylülde 88,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1  oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki  artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven  endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %3,2  oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki  aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven  endeksi %6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı. Perakende ticaret  sektörü güven endeksi Eylül ayında %1,5 oranında azalarak 93,5  değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 83,3  değerini aldı.
Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi  ise Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı  Ağustos  ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.