Emlak vergisi, %18,10 seviyesinde artırıldı

Emlak vergisi artışı, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20’nin yarısı olarak yüzde 18,10 seviyesinde belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edildi.

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle; 6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil), 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3), 12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için (Binde 6), 12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için (Binde 10) olarak tespit edildi.