EULER HERMES: AŞININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİSİ 2022’DE GÖRÜLECEK

Euler Hermes’in yayınladığı yeni rapora göre Kovid-19 aşısı 2021  yılında küresel büyümeyi yeniden hızlandıracak olsa da kısa vadeli  olumsuzluklar geçiş sürecinde riskler yaratacak. Dolayısı ile tamamen  toparlanma 2022 yılından önce olmayacak.


Rapora göre Kovid-19 vakalarının artışa geçmesi ve yeni karantina  önlemleri, küresel ekonomik faaliyetleri yeniden durma noktasına  getirecek. Üçüncü çeyrekte yüzde 7,3 olan büyüme oranı 4. çeyrekte  yüzde 0,1’e gerileyecek. 25 Aralık 2020, İSTANBUL – Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes, son günlerde bütün dünyanın gündeminde olan ve bir süre  daha gündemden düşmeyecek gibi görünen Koronavirüs (Kovid – 19)  aşılarının dünya ekonomisine etkisini ortaya koyan bir rapor  yayınladı. Rapora göre aşı cephesindeki son gelişmelerle, 2021 yılı  için küresel ekonomik büyüme tahmini 0,2 puan artışla yüzde 4,6’ya  gelse de tamamen toparlanma 2022 yılından önce tamamlanamayacak.

4. çeyrekte büyüme oranı yüzde 0,1 olarak tahmin ediliyor

Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesi ve yeni karantina  önlemleri ise küresel ekonomik faaliyetleri yeniden durma noktasına  getirecek ve 3. çeyrekte yüzde 7,3 olan büyüme oranı 4. çeyrekte yüzde
0,1’e gerileyecek. Avrupa’daki çift dipli durgunluk ve ABD  ekonomisindeki belirgin yavaşlama ise toparlanma yaşanmadan önce  işlerin daha da kötüye gideceği anlamına geliyor.
2021 yılının ortalarında, şüphecilik, üretim ve dağıtım  darboğazlarına rağmen toplumun kırılgan kesimlerinin aşılanmasının  tamamlanması bekleniyor. Bu da 2021 yılının ikinci yarısında büyümede  yüksek bir artışın olması anlamına geliyor.

Aşıya erişimi geciken ülkeler toparlanmada geride kalabilir

İstikrarlı bir aşı programı, hizmet sektöründe faaliyetlerin  yeniden başlaması, hizmetler ve turizm sektörünün 2022’ye kadar kriz  öncesi seviyelerine geri dönmesi, zorunlu ve ihtiyati tasarrufların  kısmen tüketime dönüşmesi ve kurumsal yatırımların yeniden başlaması  açısından oldukça kritik. Buna karşılık aşıya erişimi geciken veya  sınırlı kalan ekonomilerin geride kalma ihtimali de bulunuyor.
Raporda ayrıca, enerji, metaller, otomotiv ve perakende gibi  döngüsel sektörlerin, ekonomik belirsizliklerin azalmaya başlayacağı
2021 yılı ikinci çeyreğinden itibaren, büyümede güçlü bir performans  yakalayabileceği belirtiliyor. Diğer yandan, konaklama, yeme-içme ve  ulaşım gibi Kovid-19’a duyarlı sektörlerin 2021 yılının ikinci  yarısından itibaren belirgin şekilde daha iyi performans göstereceği  vurgulanıyor.


İflaslar 2021 yılında yüzde 25 artabilir

Diğer yandan pandeminin 2020 yılında cirolar ve karlılık üzerinde  açtığı yaraların iyileşmesi zaman alacak. Sektörlerin çoğunun kriz  öncesi ciro ve karlılık seviyelerine ancak 2022 yılının başlarında  dönmesi bekleniyor. Politika desteklerinin aşamalı olarak geri  çekilmesiyle gecikmiş bir iflas dalgasının da su yüzüne çıkma ihtimali  bulunuyor. 2021 yılında iflaslarda yıllık yüzde 25’lik belirgin bir  artış bekleniyor. İflaslarda 2022 yılında ise yüzde 13’lük bir artış  öngörülüyor.