EYLÜL AYINDA İŞSİZLİK %12.7’YE GERİLEDİ

işsizlik rakamları

Türkiye’de toplam işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu.

Eylül’de işsizlik geçen yıla göre 1,1 puan azaldı ve yüzde 12,7’ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu istihdam verilerine göre, toplam işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. Bir önceki dönemde işsizlik %13,2 olarak açıklanmıştı. Hatırlanacağı üzere işten çıkarma yasağı 17 Kasım’dan itibaren iki ay daha uzatılmıştı.

2020 yılı Eylül dönemi istihdam sayısı, bir önceki yılagöre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık düşüşle yüzde 44,1 oldu. Tarım dışı işsizlik 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 olurken, istihdam edilenlerin sayısı 350 bin oldu. Toplam istihdamın yüzde 18,5’i tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ünü ise hizmet sektörü oluşturdu.

Diğer bir taraftan, işgücü 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,5 oldu.  Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,2 olarak gerçekleşirken, 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 12,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,3 ve istihdam oranı ise yüzde 31,6 oldu.