EYT Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

resmi gazete orta vadeli program

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda EYT yasası olarak bilinen ve diğer şartları yerine getirmiş olmasına karşın emeklilik konusunda yaşa takılan çalışanlara yönelik, Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmasına dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin 3 Mart 2023 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, dört maddelik düzenlemeyle, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde bir iş yerinde sosyal güvenlik primine tabi olarak işe başlamış olup, toplam sigortalılık süresini ve ödenmiş prim gün sayısını tamamlamış olan çalışanlar, yaşlarına bakılmaksızın yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanması talebiyle başvurabilecek, başvurularına istinaden kendilerine aylık bağlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, tekrar çalışmalarına başladığı 28 Şubat 2023 tarihli oturumunda, genel kurulda hazır bulunan 395 milletvekilinin oybirliği ile kabul edilen düzenlemeye göre, geriye dönük hak talep edilemeyecek ve geriye dönük olarak ödeme yapılamayacak.

Söz konusu düzenlemeyle, yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanması talebinde bulunarak, kendilerine ilk defa emeklilik aylığı bağlananlar, emeklilik nedeniyle işten ayrıldıkları son özel sektör iş yerinde, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 30 gün içinde tekrar sosyal güvenlik primine tabi olarak işe başladıkları taktirde, işverenin payına düşen sosyal güvenlik priminin 5 puanlık kısmına karşılık gelen tutar, Hazine tarafından karşılanacak. Söz konusu çalışan işten ayrıldığında ise o kişiye ilişkin olarak yararlanılan 5 puanlık indirim sona erecek.

Gerekli şartları taşıyan hak sahipleri, yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihinden itibaren sosyal güvenlik kurumu büroları ya da E-Devlet üzerinden yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanması talebiyle başvuruda bulunabilecek. Kanun gereği, normal şartlarda başvurulan ayı takip eden aydan itibaren ise emeklilik aylığı ödemeleri başlayacak.

Buna göre Mart ayında emeklilik başvurusunda bulunanların emekli aylıkları, ilk kez Nisan ayından itibaren hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Yoğunluk nedeniyle gecikmeler olması halinde ise başvuru tarihi esas alındığı için, herhangi bir hak kaybı doğmayacak.