Fed: Finansal şartlar 10 yıl önceki finansal krizden bu yana en fazla daraldığı dönemi yaşıyor

Fed tarafından yayınlanan bir makale, finans sektörünün ABD’nin ekonomik aktivitesinde 10,5 yıl önceki finansal krizden bu yana görülen büyük azalmaya neden olduğunu gösterdi. 

Makale, Fed‘in finansal faktörlerin genel ekonomik aktiviteyi nasıl etkilediklerine yönelik yeni bir finansal şartlar endeksi oluşturma çalışmalarının sonuçlarının bir parçası olarak yayınlandı.

Makalede, ekonomistler en son çalışmalarının bulgularına dayanarak, “finansal koşulların önümüzdeki yıl içinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini yaklaşık olarak 3/4 puan düşüreceğini tahmin ettiler” ifadeleri kullanıldı. Makalede, Finansal Koşulların Büyüme Üzerindeki Etkisi olarak adlandırdıkları ölçütlerinin, 2008’de başlayan ve küresel ekonomiyi çöküşün eşiğine getiren küresel mali krizden bu yana en “dar” seviyede olduğunu belirtildi.

Makalenin yazaları, 2021 yılının kapanışından bu yana daha sıkı finansal koşulların, hisse senedi fiyatlarının düşmesi, ev kredilerini etkileyen genel faiz oranlarının artışı ve daha güçlü bir dolar tarafından etkilenen faktörlerle tetiklendiğini ifade ettiler. Makale, 2022’nin ikinci yarısında “gelecekteki büyümeye yönelik en büyük engellerin” kısa ve uzun vadeli faiz oranları ile dolar tarafından oluşturulduğunu belirtirken, pandemi sürecinde kaydedilen konut fiyatları ve hisse senedi fiyatlarındaki artışın ise gayri safi yurtiçi hasıla büyümesine destek olduğunu belirtti.