Finans dışı firma net döviz pozisyonu arttı

tcmb, merkez bankası

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların, Net Döviz Pozisyonu Açığı 102 milyar 526 milyon ABD doları oldu. 

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2024 verilerine göre varlıklar 5.070 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 6.370 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 102.526 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2024 dönemine göre 11.440 milyon ABD doları arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Nisan 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 4.324 milyon ABD doları ve 1.204 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 404 milyon ABD doları ve 53 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 5.070 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 6.278 milyon ABD doları ve 200 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 108 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6.370 milyon ABD doları artmıştır. 

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2024 dönemine göre 4.387 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1.891 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 28 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 120 milyon ABD doları artmıştır. 

Nisan 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 142.412 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 97.591 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 44.821 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Mart 2024 dönemine göre 9.833 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyindedir.”