Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

finans sektörü güven

2023 yılı Haziran ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 8.6 puan artış kaydederek 158.6 oldu.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görülmektedir. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki ay seviyesinde gerçekleşmiştir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir. 

2023 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9.1, ve 2.7 puanlık artış, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektöründe ise bir önceki aya göre 15.8 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir.”