Finansal Hizmetler Güven Endeksi marta yükseldi

finans sektörü güven

Finansal Hizmetler Güven Endeksi mart ayında 141,9’a yükseldi. Şubat ayında 141,3 seviyesinde açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2023 yılı Mart ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,6 puan artış kaydederek 141,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlendiği gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflamaya, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlenmeye devam ettiği görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir

2023 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe bir önceki aya göre 0,9 puanlık artış, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörlerinde ise bir önceki aya göre sırasıyla 4,4, ve 8,8 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir.

2023 yılı Mart ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.”