Fitch: Türkiye’de yerel ve bölgesel yönetimler dirençli faaliyet performanslarını sürdürüyorlar

fitch ratings

Fitch Ratings, Türkiye’deki yerel ve bölgesel yönetimlerin yüksek enflasyon ve liradaki önemli dalgalanmalar karşısında dirençli faaliyet performanslarını sürdürdüklerine işaret etti.

Fitch, yerel ve bölgesel yönetimlerin borç ödeme kapasitelerinin zayıflasalar da olumsuz piyasa etkilerini absorbe edeceğini savundu.

Enflasyon Eylül 2023’te yıllık bazda %61,5’e ulaşarak yerel ve bölgesel yönetimlerin harcamaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Fitch, “Personel maaşlarının enflasyon endekslemesi çoğunlukla geriye dönük olduğu için mal ve hizmetlerin maliyeti genel olarak yıllık bütçelere dahil edilmiştir, ancak aynı zamanda sermaye yoğun altyapı harcamalarındaki artıştan da kaynaklanmaktadır” dedi.

Fitch, harcamalardaki artışın vergi tabanındaki ve tahsilatlardaki artışla dengelenmesini beklediklerini belirtti.

Türkiye’deki dokuz büyükşehir belediyesini derecelendirmekte olduklarını ve bu belediyelerin faaliyet marjlarının ortalama yüzde 32 seviyesinde. dirençli kalmasını beklediklerini belirten Fitch, “Ancak bu oranların 2023-2027 için derecelendirme senaryomuzdaki beş yıllık ortalama %44’ten daha düşük” değerlendirmesini yaptı.