Geçtiğimiz yıl gayrisafi milli hasılaya en fazla katkı mali olmayan şirketlerden geldi

tcmb tl teminat

Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası (GSMH) 2022 yılında 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin lira olurken, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değer içinde yüzde 59.3’lük paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin “Kurumsal Sektör Hesapları” bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör oldu. Toplam katma değerin yüzde 59,3’ü bu şirketler tarafından üretildi. Söz konusu oran 2021’de yüzde 58 seviyesinde bulunuyordu.

Bu sektörü yüzde 27,8’le hane halkı, yüzde 9.1’le genel devlet ve yüzde 3.7 ile mali şirketler takip etti.

GSMH, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 107.6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin lira oldu, toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2022 yılında toplam ekonomi için yüzde 30 olarak hesaplandı.

Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 16.3, hane halkı için yüzde 6.7, mali şirketler için yüzde 4.3 ve genel devlet için yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2021’de yüzde 11.5 iken, 2022 yılında yüzde 10.5 olarak hesaplandı.

Toplam ekonomi, 2021 yılında GSYH’nin yüzde 0.8’i ile net borç alan konumunda iken 2022 yılında yüzde 5’i ile net borç alan pozisyonunda oldu.