Geniş para arzı M3, haziranda yıllık %70.5 büyüdü

kur korumalı tl mevduat

Geniş para arzı M3, Mayıs 2023 döneminde yıllık %52.1 büyümenin ardından Haziran 2023 döneminde yıllık %70.5 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %41.7 olarak gerçekleşirken Haziran ayında %64.1 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Mayıs 2023’te %82.9 iken Haziran 2023’te %81.4 oldu. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Mayıs 2023’te bir önceki yıla göre %45.5 artmışken, Haziran 2023’te ise %53.9 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Haziran 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %70.5 oranındaki büyümede %42.3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %23.6 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %61.3’ü özel sektörden, %17.1’i genel yönetimden, %3.0’ı banka dışı finansal kuruluşlardan ve %2.9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %13.9 oranında azalış olarak katkı yaptı.