Geniş para arzı M3, temmuz döneminde yıllık %66.7 büyüdü

tcmb resmi rezerv varlıkları

Geniş para arzı M3, Haziran 2023 döneminde yıllık %70.5 büyümenin ardından Temmuz 2023 döneminde yıllık %66.7 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %64.1 olarak gerçekleşirken temmuz ayında %60.8 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Haziran 2023’te %81.4 iken Temmuz 2023’te %84 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Haziran 2023’te bir önceki yıla göre %53.9 artmışken, Temmuz 2023’te ise %52.5 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Temmuz 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %66.7 oranındaki büyümede %40.3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %22.6 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %56.7’si özel sektörden, %15.9’u genel yönetimden, %2.8’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %3.5’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %12.2 oranında azalış olarak katkı yaptı.