GOLDMAN SACHS; COVİD-19 2008 ‘DEN DAHA BÜYÜK BİR KRİZ

Yatırım bankası Goldman Sachs, COVID-19 veya koronavirüs salgınının küresel ekonomiye 2008 mali krizinden daha fazla zarar verebileceğini tahminimde bulundu.

Raporda, banka küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) salgının ve daha da önemlisi hükümetlerin onu içine alma girişimlerinin bir sonucu olarak % 1 düşebileceğini söylüyor.

Los Angeles gibi dünyanın en büyük limanlarında ciddi tıkanıklık ve gecikmeye neden oldu.

COVID-19’un küresel ekonomiye zarar vermesinin bir başka yolu, hükümetlerin birusu yayılmasını durdurmak için verdikleri yanıttır, ancak bu daha yavaş kargo trafiği anlamına gelecektir.

Goldman Sachs, “Koronakriz – ya da daha doğrusu, bu krize verilen tepki – savaş sonrası tarihte eşi görülmemiş ekonomik faaliyet üzerindeki (finansal karşıt olarak) fiziksel bir kısıtlamayı temsil ediyor,” dedi.

Banka birçok gelişmiş ekonomide GSYİH’nın düşeceğini tahmin ediyor.  Örneğin ABD, GSYİH’sının 2020’nin ikinci çeyreğinde % 24 düştüğünü görecek.