Günün öne çıkan şirket haberleri 29.04.2022

şirket haberleri

Garanti BBVA, G20 Zirvesinde sürdürülebilir finans çalışmalarını anlattı

Garanti BBVA, 2022 yılında Endonezya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi kapsamında yıl boyunca planlanan tematik alt çalışma grubu toplantılarından G20 Sürdürülebilir Finans Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yeşil ve sürdürülebilir finans piyasasının son yıllarda hızlı büyümesi, kamu ve özel sektör iş birliği ve net sıfır hedeflerinin özel sektör tarafındaki aksiyonları değerlendirildi. Ayrıca, iklim değişikliğine dirençli bir ekonomiye geçişi desteklemek için finansmanı artırmada özel sektör deneyiminden nasıl yararlanılabileceği ile düzenli, adil ve uygun fiyatlı bir ortamı teşvik edecek mekanizmalar ele alındı. G20 Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Yuvarlak Masa Toplantısı’nda ülkemizi temsil eden Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcı Ebru Dildar Edin de, “Dönüşüm Finansmanı için Çerçeve Geliştirme” panelinde Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finans çalışmalarını uluslararası karar vericilere “iyi örnek” olarak aktardı.

Ebru Dildar Edin panelde yaptığı konuşmada, Garanti BBVA’nın Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) odaklı sürdürülebilir finansman çalışmalarına yönelik şunları aktardı: “Garanti BBVA olarak, müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğuna yardımcı olmak için kendimizi geliştirmeye odaklanarak birçok yenilikçi ve öncü uygulamayı hayata geçirdik. Türkiye’den Net Zero Banking Alliance’a katılan ilk banka olarak taahhütlerimizi hayata geçirmek için, portföyümüzü iklim senaryosu analiz aracı Paris Uyumlu Sermaye Geçişi Değerlendirmesi’yle (PACTA) uyumlu hale getiriyoruz. Bu kapsamda portföyümüzün karbon yoğun sektörler riskini yönetmek amacıyla, kıyaslama senaryolarını, mevcut durum ölçümlerini ve 2030 yılına kadar karbondan arındırma hedefini kullanarak, enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento için sektörlere özel eşikler belirleyeceğiz. Sürdürülebilir finans ürünlerimizi ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek ve geliştirmek üzere Türkiye’nin risk ve fırsatlarını; Yenilenebilir Enerji Potansiyeli, Enerji Verimliliği, Elektrikli Araçlar, AB Yeşil Mutabakat Uyumu, Döngüsel Ekonomi, Sosyal Kapsayıcılık ve Tarım olarak kategorize ettik. AB Yeşil Mutabakat sürecinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması önerisine göre, kısa vadede en büyük etki alüminyum, demir-çelik, çimento gibi enerji yoğun sektörler üzerinde olacak. Türkiye, küresel değer zincirlerinde bu sektörler için önemli bir üretim üssü. Ticareti düzenleyen bu yeşil geçiş sürecinde, başta KOBİ’ler olmak üzere, müşterilerimizin kapsamlı bir desteğe ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz ve KOBİ’lerin düşük karbonlu enerjiye geçişini desteklemek için özel ürünler geliştirdik. Sadece finansman desteği sağlayarak değil, bu geçiş sürecinde danışmanlık hizmetlerimizi de müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de yenilikçi ve kapsayıcı sürdürülebilir finans ürünleri oluşturmaya, yenilenebilir enerji finansmanını teşvik etmeye ve yakın gelecekte sürdürülebilirlikle bağlantılı krediler gibi, herkes için geçerli finansman mekanizmalarını uygulamaya devam edeceğiz.”

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini yüzde 90 artırdı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022 yılına ait ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Banka, 2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 58 milyar TL’nin üzerine taşırken, net kârını yüzde 79’luk artışla yaklaşık 353,9 milyon TL’ye yükseltti. Kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86’lık artışla 42,9 milyar TL seviyesine ulaştı. 2022 yılı Mart ayı sonunda ortalama özkaynak karlılığı yüzde 22,6 civarında gerçekleşti ve brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 2,1 düzeyinde seyrederek Bankacılık sektör ortalamasının altında yer aldı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,04 olarak gerçekleşti.

Müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini takip ediyoruz

Bankanın kalkınma misyonu doğrultusunda uluslararası kuruluşlardan elde ettikleri kaynakları ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir dönüşümüne hizmet eden yatırımlarla buluşturduklarını belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Banka olarak 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 15’inde doğrudan ve dolaylı katkı sağlıyoruz. Müşterilerimiz için çevresel ve sosyal aksiyon planları hazırlayarak çevresel sosyal kapasitelerinin geliştirilmesine aracılık ediyor; aynı zamanda kredi vadesi boyunca çevresel ve sosyal performanslarını da izliyoruz” dedi.

Kayıtlı istihdamı artırmak için 80 milyon avroluk hibe programına başladık

“Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında 2021’de Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında finanse edilen ve Dünya Bankası yönetiminde temin edilen 80 milyon avroluk hibeyi ülkemize kazandırdıklarını söyleyen Öztop, “17 Aralık 2021 itibarıyla almaya başladığımız başvurular 14 Mart 2022 itibarıyla son buldu. Proje Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mültecilerin istihdam oranının ve iş gücü piyasasına erişimlerinin artırılmasını amaçlıyor. Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nden yararlanmak isteyen KOBİ ve işletmelerimiz büyüklüklerine göre 15 bin avro ile 300 bin avro arasında değişen tutarlarda, söz konusu hibeden yararlanabilecek” dedi.

 

JCR, VakıfLeasing’in kredi notunu 2 basamak artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Türkiye’nin ilk halka açık leasing şirketi olan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin ‘Uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu’nu iki basamak yükselterek A (tr)’den AA-(tr)’ye yükseltti. Kuruluş tarafından VakıfLeasing’in görünümü ise stabil olarak teyit edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan VakıfLeasing Genel Müdürü Mustafa Erdin, yapılan değerlendirmenin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“JCR tarafından uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notumuzda yapılan iki basamaklık artışı hem VakıfLeasing hem de sektörümüz açısından çok kıymetli buluyoruz. Bu değerlendirme yapılırken pek çok kriter göz önünde bulunduruluyor. Karlılık göstergelerindeki iyileşmenin içsel öz kaynak yaratmayı desteklemesi, 2021 yılında NPL oranında gerçekleşen kayda değer iyileşme ve bu oranın sektör ortalamasının altında kalması, döviz volatilitesinin etkilerini hafifleten dengeli leasing alacakları ve finansal yükümlülükler gibi. Tabii VakıfBank gibi güçlü bir bankanın iştiraki olmanın da avantajını da yaşıyoruz.”

“Bu artış güçlü ve itibarlı ortaklık yapımızın da sonucu”

Güçlü ve itibarlı ortaklık yapısının da JCR tarafından yapılan değerlendirmede etkili olduğunun altını çizen Erdin, VakıfLeasing olarak kurumsal yönetim uygulamalarına gösterilen yüksek uyum köklü risk yönetimi uygulamaları sürekliliğinin de öneminin altını çizdi. Leasing sektöründe deneyimli, kalifiye yönetim kadrosuyla da dikkat çeken şirketler arasında yer aldıklarını belirten Erdin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Katılım Bankaları işlemlerinin sektördeki rekabeti arttırması ile son derece rekabetçi ve değişken piyasa koşullarına rağmen VakıfLeasing bu başarıyı göstermiştir.”

yaratmaya devam edeceğiz.”

 

Sabancı Holding, iki dijital satın alma gerçekleştirdi

‘Yeni ekonomi’yi 5 yıllık küresel büyüme stratejisinin merkezine alan Sabancı Topluluğu, dijital teknolojiler alanındaki yatırımlarını hızlandırdı. 2025 yılı sonuna kadar, yeni ekonomi alanında banka dışı gelirlerini ikiye katlamayı hedefleyen Sabancı Holding, bu kapsamda iki önemli global satın alma gerçekleştirdi.

Veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow’u bünyesine katan Sabancı Holding, bu satın almalarla birlikte dijital alandaki küresel ayak izini de güçlendirmiş oldu.

Sabancı Holding’in, ‘yeni ekonomi’ stratejisi kapsamında dijital işlerini global ölçekte yönetmek üzere Hollanda’da kurduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)  ile dünyanın farklı coğrafyalarına kendi teknoloji çözümlerini sunacak.

CENK ALPER: “DÜNYA ŞİRKETİ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Çatı şirketimiz DxBV aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bu iki satın almayla birlikte, dijital işlerimizde önemli bir atılım dönemine giriyoruz. Daha önce de kamuoyuna ve yatırımcılarımıza açıkladığımız üzere, gelecek 5 yıldaki yatırımlarımızın yüzde 75’i ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında olacak. Dijital teknolojiler kapsamında belirlediğimiz 4 öncelikli sektör olan siber güvenlik, dijital pazarlama, ileri veri analitiği, nesnelerin interneti alanlarında organik ve inorganik büyümemizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla, yeni ekonominin Sabancı Topluluğu’nun banka dışı gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Hedefimiz bu oranı 2025 sonunda yüzde 13 seviyesine ulaştırmak. Stratejik hedeflerimizin bir parçası olan bu yatırımları gerçekleştirerek Sabancı’yı dünya şirketi yapma yolunda önemli bir pozisyona taşıyoruz” dedi.

KIVANÇ ZAİMLER: “BEŞ KITADA GLOBAL ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ”

Satın alma sözleşmeleri imzalanan SEM ve Radiflow şirketlerinin, bulut ve yazılım hizmetleri sunan SabancıDx ile çok güçlü bir sinerji yaratacağını söyleyen DxBV Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, “Yaratacağımız bu sinerji ile bir yandan geniş bir yelpazede global çözümler sunarken, bir yandan da dijital teknolojiler alanında küresel ayak izimizi pekiştireceğiz. Bu üç yapının, geçtiğimiz aylarda kurulumunu tamamladığımız DxBV şirketi çatısı altında faaliyet gösterecek olması da hedeflediğimiz bu sinerjiyi çok daha güçlü kılacak. SabancıDx ile bulut ve yazılım hizmetleri verirken, kritik altyapıları işleten sektör ve şirketler için siber güvenlik çözümlerimizi ise Radiflow sağlayacak. Tüketici pazarlaması alanında ise SEM firmamız müşterilerimize ileri düzey veri analizi yaparak benzersiz bir hizmet sunacak. Beş kıtada global çözümler sunan bu üç şirketimize Sabancı Üniversitesi’nin Ar-Ge gücünü de eklediğimizde, 2025 sonunda bir ‘unicorn’umuz olma potansiyelini görüyoruz.”

DİJİTAL İŞLER, DxBV ÇATISI ALTINDA TOPLANACAK

Hollanda’da kurulan ve Sabancı Holding’in yüzde 100 iştiraki olan DxBV bünyesinde faaliyet gösterecek olan SEM ve Radiflow şirketlerinin satın almalarına ilişkin kapanış işlemlerinin, gerekli yasal izin ve onayların alınması şartıyla, 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

DxBV’nin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım projelerinin seyrine bağlı olarak, öngörülen büyümesini desteklemek üzere mevcut 10 milyon USD olan sermayesinin 120 milyon USD’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Doğanlar Mobilya Grubu, yurt dışı mağazalaşma çalışmalarına hız verdi

 

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türk mobilya sektörünün en önemli gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, yurt dışı mağazalaşma çalışmalarına hız verdi.

Paris’ten, New Jersey’e Doğtaş Mağazaları

Doğtaş markasıyla Mayıs ayında Londra’da ikinci mağazasını açmaya hazırlanan Doğanlar Mobilya Grubu, Paris, Tel Aviv, New Jersey şehirlerinde ilk Doğtaş mağazalarını açacak. Ramallah’ta ikinci Doğtaş mağazasını da yakın bir tarihte açmayı hedefleyen Doğanlar Mobilya Grubu, aynı dönemde Aşkabat’ta 2 mağaza birden açmaya hazırlanıyor.

Kelebek Mobilya İngiltere’de Büyüyor

Doğanlar Mobilya Grubu, Eylül ayında Londra’daki ilk flagship Kelebek mağazasını da açmayı hedefliyor. İlk etapta 3 Kelebek mağazasında daha tüketicisiyle buluşmayı planlayan şirket, 2023 ve sonrasında İngiltere’nin farklı büyük şehirlerinde de Kelebek mağazalarını hizmete alacak.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “Online alışverişle, İngiltere’deki her şehre teslimat ve montaj hizmeti vereceğiz.”

Doğanlar Mobilya Grubu’nun 1 ay içerisinde kelebekfurniture.co.uk ve ruumstore.co.uk online web sitelerinde satışa başlayacağı bilgisini paylaşan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, bu operasyon için 5 kişilik profesyonel bir kadro kurduklarını ifade etti. Onlineda her iki markayla İngiltere’nin tüm şehirlerine teslimat ve montaj hizmeti verecek şekilde organize olduklarını sözlerine ekledi.

 

Turkcell GM Erkan: Şubat ayında paylaşmış olduğumuz 2022 yılı hedeflerimizi koruyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, başta Ukrayna olmak üzere yaşadıkları zorluklara rağmen, Türkiye’de ivmelenen performans sayesinde Şubat ayında paylaşmış oldukları 2022 yılı hedeflerini koruduklarını söyledi.

Erkan 2022 yılı birinci çeyrek sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Erkan şunları söyledi:

“2022 yılının ilk çeyreğinde global arenada yüksek enflasyon, enerji ve iş gücü maliyetlerindeki artışlar ve tedarik zincirindeki bozulmaların getirdiği zorlayıcı makroekonomik koşullar ile Rusya-Ukrayna savaşı eksenindeki uluslararası politik riskler öne çıktı. Yaygın aşılama programları ile etkisi azalmış olsa da COVID-19 varyantlarının piyasaları yer yer tedirgin eden etkileri gözlemlenmeye devam etti. Mart ayı itibarıyla Türkiye’de COVID-19’a bağlı önlemlerin büyük ölçüde hafifletilmesi ile mobilitede artışın başladığı görülürken, bu çeyrekte öne çıkan temel endişeler 2021’in son çeyreğinde yaşanan kur artışının süregelen etkileri ve enflasyonist ortam oldu. Öte yandan, en büyük yurtdışı iştirakimizin bulunduğu Ukrayna’da 2 aydır devam eden savaş ile yaşanan insani felaketi üzüntüyle takip ediyoruz. İletişimin her koşulda insani bir hak olduğu düşüncesi ile iştirakimiz lifecell’in faaliyetlerini devam ettiriyor, kesintisiz iletişim için şebekemizin devamlılığını sağlamaya özen gösteriyoruz. Tüm bu şartlar şirketimizi birtakım belirsizliklerle karşı karşıya bırakmış olsa da yılın ilk çeyreğinde kararlılıkla uyguladığımız çeşitlendirilmiş iş stratejimiz ve proaktif risk yönetimimiz ile operasyonlarımızı etkin bir şekilde devam ettirirdik ve büyümemizi daha da geliştirdik. Bu kapsamda, yılın ilk çeyreğinde konsolide gelirlerimiz yıllık bazda %36,7 artışla 10,7 milyar TL’ye ulaştı. Güçlenen büyüme temel olarak Turkcell Türkiye performansımızdan gelirken, yıllık bazda sırasıyla %101,4 ve %58,5 büyüyen uluslararası ve techfin segmentleri de büyümemizi destekledi. FAVÖK1 %30,1 artışla 4,3 milyar TL olurken FAVÖK marjı %40,2 olarak gerçekleşti. Net kâr ise 803 milyon TL oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşen bu sonuçlar, global politik ve ekonomik belirsizlikler çerçevesinde şekillenecek olan zorlu 2022 yılına güçlü bir adım atmamızı sağladı.