HAZİNE 2021 YILINA YÜKSEK MİKTARDA NAKİTLE GİRECEK

Hazine nakit dengesi içinde kasa-banka hesabındaki tutar, kasım  ayı sonu itibariyle 120,3 milyar TL düzeyine ulaştı.


Dünya’dan Mehmek Kaya’nın haberine göre bu yüksek tutar, 2021’in  ilk aylarında hem borçlanma ihtiyacını aşağı çekecek hem de bütçe  açığının kontrolüne imkan sağlayacak. Hazine nakit dengesi içinde  kasa-banka hesabındaki tutar kasım ayı sonu itibariyle 120,3 milyar TL  düzeyine ulaştı. Aralık ayında ödemelerin yapılıp harcamaların 2021’e  bırakılmaması yönündeki genel kamu eğiliminin sürüp sürmeyeceği  konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tavır açıklamadı. Ancak genel  olarak 2020 bütçe açığının sınırlı tutulması yönünde bir istek  dillendirildi. Bu nedenle Kasım ayındaki giderler önceki aylara göre  daha düşük gerçekleşti. Bazı harcamaların da tahakkukunun 2021’e  bırakılması tercih edilebilir. Hazine nakit dengesi ise yüksek iç  borçlanma ile ciddi bir miktarla 2021’e devredilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığının bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda  görüşülürken borçlanma kanalıyla ciddi miktardaki nakdin başta Ziraat Bankası olmak üzere bankalarda değerlendirildiğini ve bunun bilinçli  bir tercih olduğunu vurgulamıştı. Kasım ayı verilerine göre  halihazırdaki tutar son yılların neredeyse 4-5 katı civarında 120,3  milyar TL’lik bir kasa-banka tutarına erişti.