Hazine: Bütçe açığı haziranda 219.6 milyar TL oldu

hazine ve maliye fiyat istikrarı

2023 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 487.9 milyar TL, bütçe gelirleri 268.2 milyar TL ve bütçe açığı 219.6 milyar TL oldu.

Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 450.5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 182.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Haziran ayında 219 milyar 637 milyon TL açık vermiştir.

2022 yılı Haziran ayında 18 milyar 290 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Haziran ayında 182 milyar 263 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Haziran ayı itibarıyla 487 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 37 milyar 375 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 450 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Haziran ayında 487 milyar 862 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 212 milyar 78 milyon TL harcama yapılmıştır.

Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7.5 iken 2023 yılında yüzde 10.9 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 oranında artarak 450 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8 iken 2023 yılında yüzde 11,5 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 268 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 231 milyar 158 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 30 milyar 592 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 181 milyar 19 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 48.2 oranında artarak 268 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 7.1 iken 2023 yılında yüzde 7 olmuştur.

2023 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.4 oranında artarak 231 milyar 158 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7 iken 2023 yılında yüzde 7,2 olmuştur.