Hazine nakit dengesi açık verdi

hazine ve maliye fiyat istikrarı

Hazine nakit dengesi mart ayında 32 milyar 46 milyon TL açık verdi.

Yapılan açıklamaya göre, aynı ayda faiz dışı denge ise 2 milyar 77 milyon TL fazla verdi.

Ocak-mart döneminde nakit dengesi 257 milyar 827 milyon TL, faiz dışı denge ise 172 milyon 683 TL açık verdi.